Kvalita a zivotni prostredi

Zodpovědně zacházet se zdroji

Skupina Distrelec se důsledně řídí právními a normativními požadavky. Považujeme se sami navíc za průkopníka a ihned aplikujeme nejnovější poznatky: Obsah mnoha pravidel a předpisů pokud možno dlouho dopředu integrujeme do našich podnikových procesů. Víme, že naše prostředí musí být trvale chráněno, a v souladu s touto filozofií se proto aktivně podílíme na řadě projektů v oblasti životního prostředí.

Ochrana životního prostředí ve službách našim zákazníkům

Četná opatření v oblasti péče o životní prostředí, zavedená skupinou Distrelec, velmi usnadňují procesy v každodenní práci našich klientů: Dbáme na to, aby se látky, které jsou potenciálně škodlivé či nebezpečné pro životní prostředí nebo zdraví lidí, ve výrobcích nebo jejich obalech nepoužívaly vůbec nebo alespoň, aby jejich použití zůstalo výrazně pod zákonnými limity. Mimo jiné dodržujeme předpisy o vrácení a výkupu balicích materiálů. Pro vás jako zákazníka to znamená, že nemusíte absolvovat žádné časově náročné a nákladné schvalovací procesy.

Vždy aktuální informace o ochraně životního prostředí

Máte-li dotazy o použitých složkách - ať už použitých z důvodu konzervace během přepravy nebo v konstrukci samotných zařízení - poskytneme vám hned několik možností, jak získat informace: V online katalogu je pomocí barevných symbolů upozorňováno na případné použití (nebo nepoužívání) nebezpečných látek. V online informačním centru jsou vždy ke snadnému stažení k dispozici aktuální informace. Ale i osobně vám naši pracovníci rádi poskytnou požadované informace, na místě a po telefonu. Novináři mohou v naší tiskové kanceláři zjistit vše, co je zajímá.

ISO 9001:2015 Jednoduše více kvality

S certifikovaným systémem řízení jakosti dle standardu ISO 9001:2015 umožňujeme našim zákazníkům a partnerům transparentní a objektivní posouzení našich služeb.

Stáhněte si certifikát

Konfliktní minerály v dodavatelském řetězci

Podporujeme Dodd-Frankův zákon k omezení nelegální těžby přírodních zdrojů v oblastech konfliktů. Naši dodavatelé jsou povinni zajistit, aby suroviny byly legálního původu.

„Prohlášení o závazku“ ke stažení (pouze v angličtině)